Krótkie życzenia na 18

Życzę Ci, byś nigdy nie stał
się zbyt dorosły na to,
aby umieć się cieszyć
najmniejszymi rzeczami.